O NÁS

 

     
 


 

projekt MŠ Lukov 22

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

– Šablony pro MŠ a ZŠ –

 

 zobrazit více 

 

 

Základní údaje Mateřské školy Lukov

 

Kapacita budovy         

60 dětí

Provozní doba MŠ         

6:30 - 16:00 hod.

Počet tříd s celodenním provozem

2

nejvyšší možný počet přijatých dětí 

56 (48+8 vyjímka zřizovatele)

 

 

 

Směr našeho snažení

 

-  přátelské a pohodové klima pro děti, rodiče i personál

-  vzájemný respekt  všech  zúčastněných

-  dobrá spolupráce se zřizovatelem při zajišťování kvalitních materiálních  podmínek

-  vytváření kladného vztahu k místní komunitě a prostředí u dětí

-  vzdělávání prostřednictvím zábavných činností

-  důraz  na všestranný rozvoj dítěte

-  děti pod vedením zkušených učitelek

 

 

Sídlo mateřské školy


Jsme jedinou mateřskou školou (dále jen „mš“) v obci. Máme školní jídelnu, která zajišťuje stravování pro děti mš, žáky zdejší základní školy a cizí strávníky. Zřizovatelem mš je Obec Lukov, se kterým sdílíme společnou budovu.

 

 

 

Z historie mateřské školy


Původní mš byla zřízena v historické budově zámečku Tuskulum. Od roku 1982 se přestěhovala  do nově vystavené budovy – současného sídla. V době transformace škol na samostatné subjekty byla od 1.ledna 2003 součástí Základní školy Lukov, příspěvkové organizace. Od 1.ledna 2012 se rozhodnutím zřizovatele sloučila s původně samostatným subjektem Školní jídelnou Lukov, příspěvkovou organizací, která sídlila ve stejné budově a stala se samostatnou příspěvkovou organizací s nynějším názvem.

 

 

 

Budova


Jde o stavbu montovanou z boletických panelů v kombinaci s částmi klasického zdiva. V únoru 2012 provedla krajská hygienická stanice měření výskytu minerálních vláken včetně azbestu ve všech prostorách mateřské školy. Závěry měření potvrdily hygienickou nezávadnost prostředí. Vnitřní prostory budovy jsou zmodernizované včetně rozvodů vody, odpadů, elektroinstalace, osvětlení, sociálního zařízení, podlahových krytin a dokončujeme obnovu veškerého nábytku. Vybavení mš odpovídá platným hygienickým a bezpečnostním předpisům. Snažíme se prostředí neustále zvelebovat, aby v co největší míře vyhovovalo potřebám dětí i personálu a zároveň bylo estetické, vyzdobené dětskými výtvory, útulné, plné veselých barev. Vybavení využívané dětmi je výškově přizpůsobeno věkovým požadavkům.

 

 

Vybavení


Upřednostňujeme certifikované vybavení i hrový materiál z nezávadných, kvalitních, snadno hygienicky udržovatelných materiálů v souladu s moderními trendy. Zřizovatel věnuje prostřednictvím mateřské školy každoročně značné finanční prostředky na zajištění kvalitních a kreativních hraček pro děti, moderních didaktických pomůcek i množství výtvarného materiálu. Jsme vybaveni moderní audiovizuální technikou, počítači, kopírkami. Při vzdělávání dětí v době odpočinku využíváme projekce na plátno.

 

 

Zahrada mateřské školy

 

Část je osazena zelení, část je přizpůsobena hrám dětí. Je vybavena hřištěm s umělým povrchem, asfaltovými cestičkami, hrovými sestavami s kvalitní dopadovou zónou, šplhací stěnou, pískovištěm, domečky, kolotočem, houpadly, trampolínou, tabulí, zahradním sedacím nábytkem. Dětem zde slouží množství dětských dopravních prostředků, sportovního náčiní i hraček na písek. V zimě využíváme nerovnosti travnatého terénu k provozování bobování a sáňkování.

 

 


Organizace dne


Denní program

 

   

       6:30 - 9:30h                                                                                                                                                       

 

prolínají se spontánní a řízené činnosti za využití metod a forem vzdělávání vhodných pro děti       předškolního věku se zaměřením na dosahování stanovených výstupů a kompetencí. Jde o pedagogický záměr plánovaný pedagogem v souladu s cíli stanovenými v ŠVP prostřednictvím TVP. součástí programu je denně tělovýchovná zdravotní chvilka v délce trvání 10-15min.

 

       9:30  - 11:30h                  

 

pobyt venku  (délka pobytu závisí na ročním období a respektuje dané povětrnostní podmínky (inverze, větrné, deštivé nebo mrazivé počasí)

 

12:00 - 14:00h

 

 

 

12:00 - 14:00h

 

třída Broučci - polední spánek ( je respektována individuální potřeba spánku), individuální a skupinové aktivity

 

třída Včelky - polední odpočinek, skupinové aktivity,  individuální péče, součástí je jazyková chvilka v délce trvání 10 min.

 

14:15 - 16:00h

 

nabídka  činností k podtématu třídního vzdělávacího programu, zájmové činnosti, individuální přístup

 

 

 


Pevně stanovená doba podávání stravy

 

 

     07:05 - 07:20h

ranní snídaně

     09:00 - 09:30h

svačina a ovocná přesnídávka

     11:30 - 12:00h

oběd,hygiena a ústní hygiena

     14:00 - 14:30h

odpolední svačina

 

- pitný režim po celý den i při pobytu na zahradě